Milieu

Duurzaam produceren

 

Het is voor ons een absolute prioriteit om onze ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden.
Daarom ook onze keuze voor de productie van houten artikelen en de keuze voor hoofdzakelijk dennenhout. Deze houtsoort is namelijk duurzaam en groeit snel aan. Wij halen het hout bovendien uit bossen in gebieden waar de aangroei ervan groter is dan de kap.
Wij proberen maximaal hout te verwerken dat FSC® is conform de laatst geldende regelgeving. Voor het resterende hout gaan wij op zoek naar leveranciers uit gebieden waar aan ecologisch bosbeheer gedaan wordt.
Duurzaam produceren beperkt zich bij ons niet enkel tot de grondstof, maar loopt als een rode draad doorheen het hele productieproces.
Zo wordt ons hout- en plasticafval voor 100% gerecycleerd en wordt er voor 100% met groene energie gewerkt. Door onze transporten maximaal te groeperen wordt onze uitstoot tot een minimum herleid.
Bovendien worden onze goederen verpakt met een minimum aan plastic en zijn we voor ons verpakkingsafval al jarenlang aangesloten bij Val-I-Pac die dat deel van onze productie recycleert.